Працевлаштування

Робота з працевлаштування випускників коледжу починається з зарахування студентів нового прийому. Студенти, які поступили на навчання на місця державного фінансування укладають угоди про працевлаштування після завершення навчання в коледжі.
Для координації діяльності з працевлаштування у коледжі створена комісія з працевлаштування.


Розроблено Положення про комісію Харківського патентно-комп’ютерного коледжу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Це Положення регламентує діяльність комісії коледжу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем.
Комісія щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу здійснює:
– налагодження ділових стосунків зі службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
– запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву вищого навчального закладу;
– співпрацю з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;
– створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до комісії з працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників;
надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);
– організацію роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
– надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті коледжу;
– організацію зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ;
– здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
– надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
– налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
– щорічне інформування педагогічну раду про проведену роботу;
– залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.
– організацію практики студентів, щодо пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців).