Студентське самоврядування

У коледжі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у коледжі. Усі студенти коледжу мають право на участь у студентському самоврядуванні.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Статутом.”
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи – актив групи; відділення – старостат; гуртожитку – рада гуртожитку; коледжу – студентська рада.
Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є конференція студентів коледжу.
Конференція складається з однакової кількості представників від усіх навчальних груп.
Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є студентська рада, яка обирається конференцією терміном на один рік.
Актив груп, старостати відділень та рада гуртожитку обираються на зборах студентів цих підрозділів.
Структура студентського самоврядування:
– голова студентського парламенту;
– студентська рада гуртожитку;
– старостат відділень;
– комісії.
У парламенті створено такі комісії:
– навчальна;
– дисципліни і порядку;
– культурно – масова;
-спортивно-туристична;
– прес-центр (інформаційне. агентство);
-санітарна.
Органи студентського самоврядування:
– приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
– проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
– сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у коледжі;
за погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються рішення про:
– відрахування осіб, які навчаються у коледжі, та їх поновлення на навчання;
– переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
– поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
– затвердження рішень з питань гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжі.”
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені адміністративною радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду коледжу.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів, які навчаються у коледжі.”