Статус

За 90 років існування навчального закладу підготовлено понад 23 тисячі фахівців для таких галузей народного господарства: легка промисловість, електротехнічна промисловість, виробництво та обслуговування електронно-обчислювальної техніки.
Правовою основою діяльності коледжу є Статут, остання редакція якого затверджена Міністерством освіти і науки України 10 жовтня 2003 року (зі змінами від 18.04.2011р та від 29.06.2011р).
Коледж внесено до Державного реєстру закладів освіти України і зареєстровано за місцем розташування виконавчим комітетом Харківської міської ради.
Відповідно до рішення ДАК від 27.12.2013 року, протокол №108 коледж ліцензований за статусом вищого навчального закладу на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.