Державне замовлення та статистика

Державне замовлення на підготовку фахівців забезпечується шляхом формування контингенту студентів , забезпеченню навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством і сприяння працевлаштуванню випускників .
Формування контингенту студентів здійснюється згідно з планом організації нового прийому, який щорічно розробляється і затверджується педагогічною радою коледжу.
З метою профорієнтації у коледжі реалізуються такі заходи:
друкується проспект “Харківський патентно-комп’ютерний коледж”, що розповсюджується у школах, на підприємствах міста, області, а також в суміжних з Харківською областях України;
за викладачами і співробітниками коледжу закріплюються школи та підприємства, де вони проводять агітаційну роботу;
матеріал про коледж друкується у місцевій пресі та у довідниках для абітурієнтів;
проводяться дні відкритих дверей.
Система профорієнтаційної роботи коледжу дає позитивні результати.
Так у 2015 році на одне місце було подано 2,49 заяв.
Коледж має високий рейтинг серед 34 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області і за показниками конкурсу за останні роки посідає друге місце серед зазначених ВНЗ.
.Коледж у своїй роботі при організації проведення прийому студентів керується:
чинним законодавством України (збірка нормативних документів в повному обсязі згідно з переліком, рекомендованим Міністерством освіти і науки України);
Вся зазначена документація знаходиться в приймальній комісії для загального користування.
Для організації і проведення прийому до коледжу створюється приймальна комісія, головним завданням якої є формування контингенту студентів усіх форм навчання із числа найбільш підготовленої і здібної молоді.
Склад приймальної комісії коледжу відповідає вимогам Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України.
Приймальна комісія працює відповідно до річного плану, який затверджується головою приймальної комісії.

Екзаменаційна документація відповідає вимогам програми основної і середньої загальноосвітньої школи.