Спеціальності

Згідно з виданими ліцензіями та Статутом, коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальностями:
5.05010301 „Розробка програмного забезпечення.”;
5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”;
Досвід підготовки у коледжі фахівців з комп’ютерних технологій вимірюється 40 роками.
Ліцензований обсяг прийому з усіх спеціальностей – 165 осіб, обсяг державного замовлення протягом останніх років становить 105 осіб. Крім того, на контрактних засадах щорічно зараховуються до 30 абітурієнтів. Щорічно виконується план прийому. Зростаюча потреба вітчизняної промисловості у підвищенні ефективності виробництва, що досягається, насамперед, автоматизацією управління виробництвом і широким впровадженням комп’ютерної техніки, обумовлює неабияку зацікавленість до коледжу та його спеціальностей з боку випускників базової школи Харківської та інших областей . Протягом останніх років середній конкурс по на вчальному закладу становив від 2,4 до 3 заяв на одне місце.
ХПКК щорічно виконує план випуску. Основні місця працевлаштування випускників коледжу: промислові підприємства м.Харкова; обчислювально – інформаційні центри установ, організацій, зокрема, пенсійного фонду, податкових інспекцій, вищих навчальних закладів, банків, торгових підприємств; підприємства, організації, фірми, що реалізують і обслуговують комп’ютерну техніку, тощо. За останні роки більщість випускників коледжу (до 90 %) продовжують навчання у ВНЗ III-IV рівнів акредитації.