Історія коледжу

Харківський патентно-комп’ютерний коледж, розташований за юридичною адресою: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 18, є державним вищим навчальним закладом, що підпорядкований Міністерству освіти і науки України.


Навчальний заклад засновано у 1922 році постановою Раднаркому України як технологічний технікум для підготовки фахівців на рівні середньотехнічної освіти.
З моменту заснування і до 1934 року технікум знаходився у місті Києві, а в 1934 році переведений до міста Харкова. Спочатку технікум був підпорядкований Укрпромраді, а потім управлінню кадрами Харківської ради народного господарства.
У 1962 році згідно з потребами регіону (у Харкові та області сконцентрована значна кількість підприємств електротехнічної промисловості) технікум перепрофільовано на підготовку фахівців для електротехнічної галузі. З цього часу навчальний заклад одержав назву Харківського електротехнічного технікуму і підпорядкований Міністерству електротехнічної промисловості СРСР.
До 1988 року підготовка фахівців у технікумі здійснювалась за денною та вечірньою формами навчання, а з 1988 року – за денною та заочною формами навчання.
У лютому 1991 року без зміни підпорядкування технікум перетворено на Харківський патентно-комп’ютерний коледж. На той час у м. Харкові гостро відчувалась потреба молодших спеціалістів з програмування та обслуговування обчислювальної техніки, а готував фахівців лише один технікум і в обмеженій кількості.
З 1991 року і до цього часу Харківський патентно-комп’ютерний коледж підпорядковано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.