Інформація про надходження та використання коштів

Інформація про перелік матеріальних цінностей отриманих у 2му кварталі 2018 року