Харківський патентно-комп’ютерний коледж оголошує прийом у 2021 році на 1 курс денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення
123 Ком’ютерна інженерія

Абітурієнти, які вступають до коледжу, складають іспити:
– українська мова (диктант);
– математика (письмово).

Прийом документів здійснюється у термін з 29 червня до 13 липня 2021 року.

До заяви вступника додаються:
– копія документа про базову загальну середню освіту і додаток до нього;
– 4 кольорових фотокартки розміром 3х4;
– копія військового квитка (посвідчення про приписку);
– копія документа, що посвідчує особу;
– копії документів, що надають право на особливі умови вступу до коледжу.
Вступник пред’являє особисто оригінали документів, копії яких подаються до приймальної комісії.

Вступні іспити починаються з 14 липня 2021 року